Välkommen till Solporten

Här kan du logga in och anmäla fel i lägenheten
eller i fastigheten, hitta dina avier och blanketter.

OBS, det är bara du som är kontraktsinnehavare eller du som har ett godkänt andrahandsavtal som
kan använda dig av Mina Sidor! Alla övriga måste kontakta vår kundservice.

Hämta nytt lösenord >>
(Om du inte har en redan registerad e-postadress hos Solporten måste du kontakta kundservice först.)